Regulamin

 • Właściciel łowiska – Jacek Nowicki;

  Gospodarz łowiska – wyznaczony przez właściciela pracownik;

  Wędkarz – osoba, która wniosła opłatę i uzyskała prawo do wędkowania;

  Osoba towarzysząca – osoba, która towarzyszy wędkarzowi jednak nie bierze czynnego udziału w wędkowaniu.

  GKO – Grupa Karpiowa Oleśnik;

 • 1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW.

  2. Na łowisku obowiązuje niniejszy regulamin.

  3. Wędkowanie dozwolone jest na trzech połączonych stawach

  4.Łowisko czynne jest codziennie od 6.00 do 20.00 (możliwe wędkowanie nocne w godzinach 20:00-6:00 po wcześniejszym uzgodnieniu);

  5. W celu zapewnienia miejsca do wędkowania zaleca się rezerwację. Osoby z rezerwacją mają pierwszeństwo.

  6. Wszelkie opłaty za wędkowanie oraz zakup ryb są uregulowane w cenniku

 • 1. Na łowisku wyznaczonych jest 15 stanowisk karpiowych ( gruntowych ) , jeden łowiący na 1 stanowisko (lub rodzina);

  2. Parkowanie dozwolone jest tylko na parkingu lub w miejscu wyznaczonym przez pracownika łowiska. Można zaparkować samochód na burcie po uzyskaniu zgody oraz wniesieniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

  3. Łowiskiem zarządza „Gospodarz łowiska”, u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i wyjście. Przy tej procedurze należy wpisać się do rejestru. Na czas wędkowania zostawiamy dokument.

  4. Dzieci mogą przebywać na łowisku tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

  5. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, rzeczy czy mienie wędkujących i osób towarzyszących.

  6. Okazy ryb o wadze powyżej 5 kg nie podlegają sprzedaży i muszą być bezwzględnie wypuszczone.

 • 1. Właściciel łowiska oraz wyznaczony pracownik ( Gospodarz) mają prawo do:

  a) Żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przybywających na terenie łowiska ;

  b)W przypadku podejrzenia kradzieży ryb kontrolowania bagażu i pojazdów ;

  c) Wypraszania z łowiska w przypadkach: dewastacji, śmiecenia, głośnego zachowywania się oraz nadmiernego spożywania alkoholu i nagminnego utrudniania wędkowania innym wędkującym;

  d) Zwracania uwagi i wymagania respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

  2. Członkowie GKO przebywający na łowisku pełnią funkcję pomocników Gospodarza Posiadają legitymacje oraz ubiory z oznaczeniami GKO.

  Posiadają uprawnienia nadane przez właściciela łowiska .

  Uprawnienia wyszczególnione są na tablicy G.K.O.

  3. Osoby przybywające na łowisko są zobowiązane do respektowania niniejszego regulaminu.

  4. Osoby naruszające regulamin będę wypraszane z łowiska bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

  5. Osoby złapane na kradzieży zostaną wydalone z łowiska bez prawa powrotu oraz poniosą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.

  6. Właściciel i pracownicy łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku

  7.Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo

  do zmiany regulaminu i cen umieszczonych w cenniku.

 • 1. Po przybyciu na łowisko należy dokonać rejestracji oraz pozostawić dokument tożsamości u „Gospodarza łowiska”.

  2. Wejście na łowisko jest dozwolone jedynie za zgodą „Gospodarza łowiska”.

  3. Opłata za wędkowanie jest uiszczana przed wejściem na łowisko.

  4. Po zakończeniu wędkowania wszystkie ryby, które chcemy zabrać należy zgłosić do „Gospodarza łowiska”.

  5. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia (np.: martwe ryby), oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie „Gospodarzowi łowiska”

 • 1. Na łowisku obowiązuje zakaz: zaśmiecania linii brzegowej zbiornika, wody, głośnego zachowania, kąpieli w stawach, picia alkoholu w dużych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta, utrudniania łowienia innym wędkarzom. Jeśli widzisz, że na łowisku są inni wędkarze – zapytaj gdzie łowią – to nic nie boli!!

  2. Wszystkich obowiązuje zakaz przetrzymywania złowionych ryb o wadze powyżej 5 kg (karp, amur, szczupak, sandacz, sum) w siatkach . Po sesji fotograficznej należy natychmiast wypuścić rybę w dobrej kondycji do wody.

  3. Niszczenia otaczającej przyrody.

 • 1. Dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami zgodnymi z kodeksem wędkarskim ale bez spiningu. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki jednocześnie. Trzecia wędka wymaga dopłaty zgodnie z cennikiem. Maksymalna dopuszczalna liczba wędek nie może być większa niż 3.

  2. Zabronione jest łowienie na spiningowanie i inne metody wędkowania z użyciem kotwiczek.

  3. Wszyscy wędkarze są zobowiązani do posiadania:

  a) Dużego podbieraka (minimum o rozpiętości ramion 70×70 cm).

  b) Kołyski karpiowej na stanowiskach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz domki, a maty karpiowej na stanowiskach 6, 13, 14, 15 – wszystkie te elementy można wypożyczyć na łowisku.

  4. W przypadku braku powyższego wyposażenia istnieje możliwość ich wypożyczenia zgodnie z cennikiem. Brak wyposażenie uniemożliwia wejście na łowisko.

  5. Wędkując w szczególności na stawie z dwoma wyspami (domki na wyspie) należy spodziewać się brania dużej ryby.

  6. Podczas łowienia (wędkowania) ryby wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka.

  7. Zabrania się kładzenia ryb bezpośrednio na trawie, ziemi, deskach, ławkach itp.

  8. Wszystkie ryby, które chcemy zakupić przetrzymujemy w siatce wędkarskiej, zanurzonej w wodzie

  9. Ryby, których nie chcemy zakupić a udało ma się je bezproblemowo odhaczyć wypuszczamy do wody. Ryb nie wolno wrzucać do wody należy je delikatnie wypuścić.

  10. W przypadku gdy nie możemy ryby odhaczyć (proszę nie robić tego na siłę) lub ryba jest okaleczona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić „Gospodarzowi łowiska”.

  11. Po zakończeniu wędkowania należy postawić porządek na zajmowanym stanowisku i wokół niego.