Regulamin

  • Właściciel łowiska – Jacek Nowicki;

    Gospodarz łowiska – wyznaczony przez właściciela pracownik;

    Wędkarz – osoba, która wniosła opłatę i uzyskała prawo do wędkowania;

    Osoba towarzysząca – osoba, która towarzyszy wędkarzowi jednak nie bierze czynnego udziału w wędkowaniu.

    GKO – Grupa Karpiowa Oleśnik;