Stanowisko 10

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola i upewnić się, że nie istnieją żadne błędy walidacji.
You can only book 7 slots at a time. Excess time not applied.
Exhausted! All available slots have been added to cart. Check out ?
Booked! All available slots have been booked for this day.

Pamiętaj, że w weekendy i święta rezerwacja obejmuje 24 godziny - od 6:00 do 6:00

Chcąc zarezerwować dobę na jednym stanowisku należy dokonać dwóch rezerwacji np: pobyt na stanowisku w piątek od 20:00 do 20:00 w sobotę powinien być zarezerwowany następująco: piątek, godz: 20:00 oraz druga rezerwacja na sobotę godzina 6:00.
Rezerwacja dokonywana w danym dniu o 6:00 obowiązuje od 6:00 do 20:00. Rezerwacja dokonywana w danym dniu o 20:00 obowiązuje od 20:00 do 6:00.
Rezerwacja doby obejmuje czas od 6:00 do 6:00 (dwie rezerwacje 6:00 - 20:00 oraz 20:00 - 6:00) lub od 20:00 do 20:00 (dwie rezerwacje 20:00 - 6:00 oraz 6:00 - 20:00).