Regulamin Łowiska

Słownik pojęć

Właściciel łowiska – Jacek Nowicki;

Gospodarz łowiska – wyznaczony przez właściciela pracownik;

Wędkarz – osoba, która wniosła opłatę i uzyskała prawo do wędkowania;

Osoba towarzysząca – osoba, która towarzyszy wędkarzowi jednak nie bierze czynnego udziału w wędkowaniu.

UWAGA: Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz łowienia metodą spinningową

 

Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW.
 2. Na łowisku obowiązuje niniejszy regulamin.
 3. Wędkowanie dozwolone jest na trzech połączonych stawach
 4. Biuro łowiska czynne jest codziennie od 6.00 do 20.00. Wyłącznie w tych godzinach załatwiamy wszystkie sprawy związane z łowiskiem. (możliwe jest wędkowanie nocne całodobowe w godzinach 6,00 do 6.00 lub od 19.00 do 19.00 lub dłużej .
 5. W celu zapewnienia miejsca do wędkowania zaleca się rezerwację. Osoby z rezerwacją posiadają pierwszeństwo.
 6. Wszelkie opłaty za wędkowanie są zawarte w cenniku lub wskazywane przez system rezerwacyjny
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką upoważnionych do tego osób dorosłych, posiadających umiejętności i doświadczenie w łowieniu ryb, w szczególności o dużej wadze.

 

Sprawy porządkowe

 1. Na łowisku wyznaczonych jest 15 stanowisk wędkarskich oraz trzy domki na wyspach .
 2. Parkowanie dozwolone jest tylko na parkingu lub w miejscu wyznaczonym przez pracownika łowiska. Można zaparkować samochód na burcie po uzyskaniu zgody oraz wniesieniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. Obowiązuje możliwość jednorazowego wjazdu i wyjazdu z terenu łowiska. Każdy dodatkowy wjazd podlega opłacie.
 3. Łowiskiem zarządza “Gospodarz łowiska”, u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i wyjście. Przy tej procedurze należy wpisać się do rejestru i okazać dokument tożsamości.
 4. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, rzeczy czy mienie wędkujących i osób towarzyszących.
 5. Wszelkie złowione ryby powinny zostać wypuszczone bezpośrednio po złowieniu. Zabronione jest wszelkie działanie naruszające ich dobrostan, w szczególności przetrzymywanie poza ich środowiskiem naturalnym, do wody. UWAGA! Absolutnie nie zezwala się na wynoszenie złowionych ryb!
 6. Wszelkie działanie na szkodę dobrostanu ryb, w tym wynikające z braku doświadczenia w połowie i odhaczaniu, traktowane jest jako świadome naruszenie Regulaminu Łowiska.

 

Uprawnienia i obowiązki korzystających z łowiska

 1. Właściciel łowiska oraz wyznaczony pracownik (Gospodarz) mają prawo do:
  A) Żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przybywających na terenie łowiska ;
  B) W przypadku podejrzenia kradzieży ryb korzystający zezwala na przeprowadzenie kontroli bagażu i pojazdów wraz z zobowiązaniem do uiszczenia kary w wysokości 1000 PLN/1kg za stwierdzone naruszenie tego zobowiązania (Sprawy porządkowe, pkt.5) ;
  C) Poddania się żądaniu opuszczenia łowiska w naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Łowiska, w szczególności przypadkach: dewastacji, śmiecenia, głośnego zachowywania się oraz nadmiernego spożywania alkoholu i nagminnego utrudniania wędkowania innym wędkującym;
 2. Osoby przybywające na łowisko są zobowiązane do respektowania niniejszego regulaminu.
 3. Osoby naruszające regulamin będę wypraszane z łowiska bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 4. Osoby złapane na kradzieży zostaną wydalone z łowiska bez prawa powrotu oraz poniosą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.
 5. Właściciel i pracownicy łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku
 6. Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i cen umieszczonych w cenniku. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej i obowiązuje do odwołania przy rozpoczęcia najmu stanowiska.

 

Przybycie i opuszczenie łowiska

 1. Po przybyciu na łowisko należy dokonać rejestracji i okazać dokument tożsamości. Wejście na łowisko jest dozwolone jedynie za zgodą „Gospodarza łowiska”.
 2. Opłata za wędkowanie jest uiszczana przed wejściem na łowisko..
 3. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia (np.: martwe ryby), oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie „Gospodarzowi łowiska”

Zabrania się

 1. Na łowisku obowiązuje zakaz: zaśmiecania linii brzegowej zbiornika, wody, głośnego zachowania, kąpieli w stawach, picia alkoholu w dużych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta, utrudniania łowienia innym wędkarzom. Jeśli widzisz, że na łowisku są inni wędkarze – zapytaj gdzie łowią – nie powoduj konfliktów!
 2. Wszystkich obowiązuje zakaz przetrzymywania złowionych ryb w siatkach, workach itp. Po sesji fotograficznej należy natychmiast wypuścić rybę w dobrej kondycji do wody.
 3. Nie wolno łamać gałęzi, drzewek, kwiatów. Nie wolno niszczyć otaczającej przyrody.

Wędkowanie

 1. Dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami zgodnymi z kodeksem wędkarskim ale bez spiningu. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki jednocześnie. Trzecia wędka wymaga dopłaty zgodnie z cennikiem. Maksymalna dopuszczalna liczba wędek nie może być większa niż 3.
 2. Zabronione jest łowienie na inne metody wędkowania z użyciem kotwiczek, tylko i wyłącznie metoda na żywca
 3. Wszyscy wędkarze są zobowiązani do posiadania:
  a) Dużego podbieraka karpiowego z wyjmowanym koszem lub stałego o średnicy minimum 80 cm.
  b) Kołyski karpiowej
  c) Plecionki dopuszczalne są wyłącznie na zestawach sumowych. Minimalna wytrzymałość 50kg. Zabrania się używania plecionki w jakichkolwiek innych zestawach.
  d) Żyłka główna minimum 0,30 mm, bez względu na metodę wędkowania (jeżeli żyłka 0,30 da się zerwać gołymi rękami to znaczy, że się nie nadaje i nie wolno jej używać)
  e) Na łowisku można używać tzw. strzałówki z żyłki ,nie wolno używać strzałówki z plecionki
  f) Można używać zestawów końcowych z ledcora, z plecionki, z żyłki i z fluorokarbonu
  g) Przy połowach rzutowych dopuszczamy ciężarki ołowiane; przy wywózce zalecamy ciężarki kamienne
  h) Ryby złowione typu karp, amur i jesiotr, prezentujemy nad kołyską. klęcząc lub siedząc. Nie prezentujemy ryb stojąc. Jeżeli taki sposób prezentacji ryb nie odpowiada, odhaczamy ryby w wodzie.
  i) Ryby typu sum nie podnosimy w ogóle do góry, tylko nasuwamy na matę sumową. Ewentualne zdjęcia robimy bez podnoszenia suma do góry.
  Jeśli nie chcesz wyciągać suma, to proszę wejść do wody i tam robić zdjęcia .
 4. Podczas łowienia (wędkowania) ryby wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka.
 5. Zabrania się kładzenia ryb na czymkolwiek innym niż kołyska karpiowa lub mata sumowa .bezpośrednio na trawie, ziemi, deskach, ławkach itp.
 6. W przypadku gdy nie możemy ryby odhaczyć (proszę nie robić tego na siłę) lub ryba jest okaleczona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić „Gospodarzowi łowiska”.
 7. Wymagane jest używanie wyłącznie haków bezzadziorowych lub z odpowiednio przegiętym zadziorami, (dozwolone są haki z mikro zadziorami)
 8. Po zakończeniu wędkowania należy postawić porządek na zajmowanym stanowisku i wokół niego.