Regulamin Łowiska

Słownik pojęć Właściciel łowiska – Jacek Nowicki; Gospodarz łowiska – wyznaczony przez właściciela pracownik; Wędkarz – osoba, która wniosła opłatę i uzyskała prawo do wędkowania; Osoba towarzysząca – osoba, która towarzyszy wędkarzowi jednak nie bierze czynnego udziału w wędkowaniu. GKO – Grupa Karpiowa Oleśnik; Postanowienia ogólne Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta…